teoria konfliktu

Encyklopedia PWN

technokratyzm
[gr. téchnē ‘rzemiosło’, ‘nauka’, kratéō ‘władam’],
zespół koncepcji zakładających powstanie nowego typu władzy ekonomicznej i politycznej, w którym decydującą rolę odgrywaliby wysoko wykwalifikowani specjaliści (technicy, ekonomiści, socjologowie, menedżerowie).
koncepcje ideologiczne mające wytyczać drogę rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznego niepodległych krajów Afryki;
szkoła w ekonomii powstała w latach 30. XX w. na Uniwersytecie w Chicago;
ekon. pojęcie wprowadzone 1972 w I Raporcie dla Klubu Rzymskiego, opracowane przez zespół naukowców z Massachusetts Institute of Technology (D.L. Meadows i inni), na określenie skończonych rozmiarów zasobów globu ziemskiego.
jurysprudencja
[łac.],
w najogólniejszym znaczeniu — nauka prawa, prawoznawstwo;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia