teoria konfliktu

Encyklopedia PWN

doktryna i praktyka twórcza w literaturze, sztuce, filmie, muzyce, wprowadzona w ZSRR na początku lat 30. XX w., a po II wojnie światowej narzucona w innych państwach bloku sowieckiego;
reformacja
[łac. reformatio ‘przekształcenie’],
ruch religijny, teologiczny i społeczny w łonie Kościoła zachodniego w XVI i na początku XVII w., w wyniku którego powstały Kościoły ewangelickie (Kościół ewangelicko-luterański i Kościół ewangelicko-reformowany), a w dalszej konsekwencji — Kościoły protestanckie (protestantyzm).
Ricoeur
[rikọ̈:r]
Paul Wymowa, ur. 27 II 1913, Valence, zm. 20 V 2005, Châtenay-Malabry k. Paryża,
filozof francuski;
Rockefeller
[rọkəfelər],
rodzina amerykańskich polityków, przemysłowców i filantropów:
Sacharow Andriej D., ur. 21 V 1921, Moskwa, zm. 14 XII 1989, tamże,
fizyk rosyjski;
Shaw
[szo:]
George Bernard Wymowa, ur. 26 VII 1856, Dublin, zm. 2 XI 1950, Ayot Saint Lawrence (hrab. Hertfordshire),
angielski dramatopisarz i krytyk literacki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia