teoria konfliktu

Encyklopedia PWN

Lilburne
[lı̣lbə:rn]
John Wymowa, ur. 1614, zm. 29 VIII 1657, Eltham (hrab. Kent),
polityk angielski;
Ockham
[ọkəm]
Wilhelm, William of Ockham Wymowa, ur. ok. 1300, Ockham (hrab. Surrey, Anglia), zm. ok. 1350, Monachium,
średniowieczny filozof i teolog, pochodzenia angielskiego, franciszkanin.
postmodernizm
[łac.-fr.],
ogólne określenie nowych tendencji we współczesnej kulturze, filozofii nauki, życiu społecznym i politycznym, oraz sposobów ich opisu;
kierunek działalności publicznej w Polsce w XIX w., wysuwający hasła różnorodnych działań legalnych, zmierzających do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa.
Priestley
[prị:stli]
Joseph Wymowa, ur. 13 III 1733, Birstall Fieldhead (hrab. Yorkshire), zm. 6 II 1804, Northumberland (stan Pensylwania),
angielski chemik, fizyk i filozof.
współczesny nurt ekonomii marksistowskiej, zwany niekiedy ekonomią neomarksowską,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia