teoria konfliktu

Encyklopedia PWN

Hirszfeld Ludwik, ur. 5 VIII 1884, Warszawa, zm. 7 III 1954, Wrocław,
polski lekarz mikrobiolog, immunolog i serolog; twórca podstaw nauki o grupach krwi.
Hugo
[ügọ]
Victor Marie Wymowa, ur. 26 II 1802, Besançon, zm. 22 V 1885, Paryż,
francuski poeta, dramaturg, powieściopisarz, polityk, przywódca i teoretyk romantyzmu.
human relations
[hjụ:mən rılẹıszənz; ang., ‘stosunki międzyludzkie’] Wymowa,
określenie teorii i kierunku badań dotyczących stosunków międzyludzkich w zakładach pracy — między załogą a kierownictwem i pracowników między sobą;
Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, święty, ur. 18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV 2005, Rzym,
papież, teolog i filozof.
jezuici, Towarzystwo Jezusowe (TJ), Societas Iesu (SI, SJ),
katolicki męski zakon kleryków regularnych, założony 1534 przez świętego I. Loyolę w Paryżu, 1540 zatwierdzony przez papieża Pawła III.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia