teorię plastycznego płynięcia

Encyklopedia PWN

nauka o odkształceniach i naprężeniach w ciałach odkształcalnych plastycznie;
proces ciągłego przyrostu odkształcenia materiału przy naprężeniu równym lub przekraczającym granicę plastyczności (dlatego często mówi się o plastycznym p.m.),
model ciała w teorii plastyczności;
model ciała w teorii plastyczności;
największa (ok. 84% objętości Ziemi) i najbardziej masywna (ok. 67% masy Ziemi) sfera kuli ziemskiej;
Szczepiński Wojciech Adam, ur. 1 I 1924, Warszawa, zm. 6 VI 2010, tamże,
inżynier mechanik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia