teorię dowodu

Encyklopedia PWN

w dawnym procesie zasada nakazująca sędziemu podporządkowanie się ustalonym w ustawie regułom oceny dowodów.
naukozn. najstarsza z nauk o nauce;
mat. ciąg formuł języka danej teorii sformalizowanej o tej własności, że każda formuła w ciągu jest aksjomatem teorii lub należy do zbioru Z (d.f. ze zbioru formuł Z) lub jest wnioskiem pewnej reguły wnioskowania, której przesłanki występują wcześniej w ciągu;
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
astr. teoria kosmologiczna, według której Słońce jest położone w centrum świata;
mat. teoria mająca swoje korzenie w topologii algebraicznej, w oryginalnej formie (topologicznaK-teoria) — metoda badania przestrzeni topologicznych X, polegająca na studiowaniu wiązek wektorowych nad X.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia