teorią jonową

Encyklopedia PWN

teorie wyjaśniające budowę, właściwości i reaktywność substancji uważanych bądź za kwasy, bądź za zasady.
Arrheniusa teoria, teoria jonowa,
chem. teoria kwasów i zasad (kwasów i zasad teorie), zgodnie z którą kwasem jest substancja dysocjująca w roztworze wodnym z odszczepieniem jonu wodorowego (H+), zasadą zaś substancja odszczepiająca podczas dysocjacji jony wodorotlenkowe (OH);
chmura jonowa, atmosfera jonowa,
w roztworze elektrolitu otoczenie danego jonu (zw. jonem centralnym) składające się z jonów o przeciwnym znaku;
krystal. teoria opisująca różne możliwe ułożenia (upakowania) jednakowych kul w przestrzeni trójwymiarowej, w których każda kula zawsze styka się z 12 kulami.
jedna z przybliżonych teorii opisujących budowę związków koordynacyjnych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia