teologiczny

Encyklopedia PWN

miesięcznik nauk., wyd. od 1965 w Nijmegen (Holandia) w kilkunastu językach;
towarzystwo nauk., zał. 1924 we Lwowie pod nazwą Pol. Tow. Teologiczne;
religiozn. syntetyczna, oparta na objawieniu, nauka o człowieku, uprawiana gł. w obrębie teologii chrześcijańskiej.
Barmeńska deklaracja teologiczna, niem. Barmer Theologische Erklärung,
tezy teologiczne przyjęte przez opozycyjny niem. Kościół Wyznający na synodzie w Wuppertal-Barmen (31 III 1934).
państw. uczelnia wyższa, zał. 1954 w wyniku przekształcenia Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego w niezależną placówkę nauk.-dydaktyczną;
wg chrześcijaństwa gł. cnoty nadprzyrodzone (czyli boskie): wiara, nadzieja, miłość;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia