temperatury inwersji

Encyklopedia PWN

namiastka miodu naturalnego, otrzymywana przez inwersję (hydrolityczny rozpad) sacharozy w środowisku kwaśnym na mieszaninę glukozy i fruktozy: C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6; sacharoza woda glukoza fruktoza;
smog
[ang. smoke ‘dym’, fog ‘mgła’],
mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
Landau Lew D., ur. 22 I 1908, Baku, zm. 1 IV 1968, Moskwa,
rosyjski fizyk teoretyk.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia