telefony bezprzewodowe

Encyklopedia PWN

urządzenie radiokomunik. nadawczo-odbiorcze, stanowiące wyposażenie abonenta systemu telefonii komórkowej;
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;
Nokia, Nokia Oyj,
wielki, fiński koncern telekomunikacyjny;
telefonia
[gr.],
dział telekomunikacji porozumiewawczej zajmujący się przekazywaniem dźwięków mowy (z wystarczającą zrozumiałością) pomiędzy co najmniej 2 abonentami sieci telefonicznej, za pośrednictwem urządzeń telekomunik.;
urządzenie stanowiące zakończenie łącza telefonicznego.
Tianjin, Tiencin,
m. we wschodnich Chinach, na północnym, skraju Niz. Chińskiej, nad rz. Hai He, w pobliżu jej ujścia do zat. Bo Hai (M. Żółte).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia