tekst otwarty

Encyklopedia PWN

Théâtre de l’Atelier
[teạtr dö lateljẹ],
filoz.:
zgodne oświadczenie woli 2 lub więcej podmiotów prawa międzynarodowego wywołujące dla nich skutki prawne (prawa i obowiązki).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia