tekst otwarty

Encyklopedia PWN

Rożdiestwienski Robiert I., ur. 20 VI 1932, Kosicha (Ałtaj), zm. 20 VIII 1994, Moskwa,
poeta ros.; zaliczany do gł. przedstawicieli tzw. poezji estradowej;
Stanisław, Stanisław ze Szczepanowa, święty, ur. przed 1040, zm. 11 IV 1079, Kraków,
biskup krakowski, patron Polski.
sztuka
[niem.]
Termin „sztuka” jest odpowiednikiem łac. ars (od którego pochodzi większość nowoż.: wł. i hiszp. arte, fr. i ang. art), ten zaś odpowiada gr. téchnē; przymiotniki „techniczny” i „artystyczny” są tego samego pochodzenia.
Teatr Rozmaitości w Warszawie,
teatr działający samodzielnie od 1972
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia