technologiczną

Encyklopedia PWN

podstawowa część procesu produkcyjnego, działania mające na celu uzyskiwanie żądanych kształtów, wymiarów i właściwości przedmiotu pracy lub dokonanie wzajemnych połączeń części lub zespołów w wyrobie
ekon. rozmiar opóźnienia, względnie trwała różnica między poziomami potencjału technicznego i technologicznego dwu lub więcej gospodarek narodowych;
gaz lub mieszanina gazów stanowiąca sztucznie wytworzone środowisko procesu technologicznego;
Instytut Technologiczny Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology (MIT),
renomowany amer. prywatny uniwersytet techniczny i ośrodek podstawowych i stosowanych badań nauk. w zakresie nauk ścisłych i technicznych,
Kalifornijski Instytut Technologiczny, California Institute of Technology,
prywatny uniwersytet techn. i instytut nauk.-badawczy, zał. 1911 w Pasadenie jako Throop Politechnic Institute;
część procesu technol. obejmująca całokształt czynności wykonywanych na jednym przedmiocie (lub zespole przedmiotów), przez jednego lub kilku robotników (obecnie również jeden lub kilka robotów) na jednym stanowisku pracy, bez przerw na wykonanie innej pracy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia