technokracją

Encyklopedia PWN

technokracja
[gr. téchnē ‘rzemiosło’, ‘nauka’, kratéō ‘władam’],
koncepcja społeczeństwa (państwa, ustroju) kierowanego przez specjalistów, fachowców (techników, menedżerów, ekspertów, uczonych);
technokratyzm
[gr. téchnē ‘rzemiosło’, ‘nauka’, kratéō ‘władam’],
zespół koncepcji zakładających powstanie nowego typu władzy ekonomicznej i politycznej, w którym decydującą rolę odgrywaliby wysoko wykwalifikowani specjaliści (technicy, ekonomiści, socjologowie, menedżerowie).
Veblen
[wẹblən]
Thorstein Bunde, ur. 30 VII 1857, Valders (stan Wisconsin), zm. 3 VIII 1929, Menlo Park (stan Kalifornia),
amerykański ekonomista i socjolog, twórca instytucjonalizmu.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia