techniczne

Encyklopedia PWN

towarzystwo nauk.-techn., działało 1877–1939;
Porsche
[pọrszə]
Ferdinand Wymowa, ur. 3 IX 1875, Maffersdorf (ob. Vratislavice nad Nisou, Czechy), zm. 30 I 1951, Stuttgart,
austriacki konstruktor samochodów i elektryk.
przystań (węzeł transportowy) będąca miejscem przeładunku towarów i osób między różnymi środkami transportu, z których co najmniej jeden jest statkiem wodnym;
ekon. dział nierolniczej produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w dobra zaspokajające potrzeby ludzi jest prowadzone w dużych rozmiarach, przy zastosowaniu podziału pracy i przy użyciu maszyn (do przemysłu nie zalicza się rzemiosła i budownictwa).
Przyboś Julian, ur. 5 III 1901, Gwoźnica k. Strzyżowa, zm. 6 X 1970, Warszawa,
poeta, eseista.
radio
[łac. radius ‘promień’],
środek masowego komunikowania, służący do rozpowszechniania audycji słownych i muzycznych o zróżnicowanym charakterze (m.in.: informacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, literackich, teatru radiowego, oświatowych, edukacyjnych, sportowych), adresowanych do szerokiego audytorium.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia