teatralna

Encyklopedia PWN

zespół nowatorskich zjawisk w teatrze eur. z przeł. XIX i XX w., → reforma teatru.
wizualne przedstawienie tła akcji scenicznej, wyrażone za pomocą środków malarskich, plastycznych lub architektonicznych.
powstała 1946 w Łodzi w wyniku przekształcenia Państw. Inst. Sztuki Teatr. w Państw. Wyższą Szkołę Teatr. (PWST);
jedyna tego typu uczelnia w Polsce, podległa Ministerstwu Kultury oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia