tantal

Encyklopedia PWN

gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
Iksjon, Ixíōn,
mit. gr. król Lapitów w Tesalii;
m. w zachodniej Turcji, położone amfiteatralnie nad Zat. Izmirską M. Egejskiego;
Kedah, Negeri Kedah, ang. State of Kedah,
stan (sułtanat) w północno-zachodniej Malezji, na Płw. Malajskim, nad cieśn. Malakka (M. Andamańskie);
stopy, których gł. składnikiem jest kobalt, a dodatkami stopowymi są gł.: chrom (20–30%), nikiel (10–20%) i wolfram (4–15%) oraz niob, tantal, molibden, aluminium.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia