tantal

Encyklopedia PWN

magmowa skała żyłowa składająca się gł. z kwarcu, skaleni (ortoklazu lub mikroklinu, albitu lub oligoklazu) i muskowitu;
azotowy(V) kwas, kwas azotowy, HNO3,
jeden z najważniejszych kwasów nieorganicznych;
Bukavu, do 1966 Costermansville,
m. we wschodniej części Demokr. Rep. Konga, nad jez. Kiwu, przy granicy z Rwandą; ośrodek adm. prow. Kiwu Południowe.
dział chemii zajmujący się wszystkimi znanymi pierwiastkami chem, zarówno występującymi w przyrodzie, jak i otrzymywanymi sztucznie, oraz ich połączeniami, z wyjątkiem tych związków węgla, które są węglowodorami i ich pochodnymi;
zespół metod służących do wytwarzania warstw o grubości nie przekraczającej kilku µm (zwykle poniżej 1 µm) na powierzchni podłoża, mającego z reguły grubość wielokrotnie większą (nawet kilkaset tys. razy).
geter
[ang.],
getter, pochłaniacz gazów,
substancja wprowadzana do wnętrza komory próżniowej przyrządu (np. lampy elektronowej), wiążąca i pochłaniająca gazy pozostałe po odpompowaniu lub wydzielające się z elektrod i in. części przyrządu podczas jego pracy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia