tantal

Encyklopedia PWN

grupa minerałów, złożone tlenki żelaza, manganu, niobu i tantalu; tworzą szereg izomorficzny, którego skrajnymi członami są: tantalit, o wzorze (Fe,Mn)(Ta, Nb)2O6 i niobit, mający wzór (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6;
niobit
[łac. < gr.],
minerał, złożony tlenek żelaza, manganu, niobu i tantalu (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6, stanowiący skrajny człon szeregu izomorficznego kolumbitów;
pirochlor
[gr.],
minerał, złożony tlenek o skomplikowanym i zmiennym składzie chemicznym;
pierwiastki chemiczne stanowiące 5. grupę układu okresowego pierwiastków: wanad (V), niob (Nb), tantal (Ta) i sztucznie wytworzony promieniotwórczy dubn (Db);
ambrozja
[gr. ambrosía ‘nieśmiertelność’],
mit. gr. pokarm bogów o niezwykle słodkim zapachu, niekiedy napój (u Safony);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia