tak jest

Encyklopedia PWN

nazwa pol. sił zbrojnych używana od pocz. XIX w., oficjalnie wprowadzona po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 1918;
Wołoszynowski Julian, ur. 4 IV 1898, Serby (Podole), zm. 16 XII 1977, Warszawa,
pisarz;
Woodstock
[uụdstok],
farma w Bethel koło Nowego Jorku, gdzie 15–17 VIII 1969 odbywał się festiwal muzyki rockowej;
fizjol. reakcja na bodźce środowiskowe (sygnały dostarczające ze środowiska informacji, a nie energii) prowadząca najczęściej do zmian w ekspresji genów (niektórych);
przepływ w tym samym kierunku strumieni substancji reagujących, strumieni wymieniających masę (w. materiałowy) lub ciepło (w. cieplny);
graniczna wartość oporu stawianego przez siły spójności ciała stałego obciążeniom zewn.;
yayoi
[jajoi],
okres w historii Japonii (IV w. p.n.e.–III w. n.e.);
Yu Huang, Nefrytowy Cesarz,
najpotężniejsze bóstwo w chiń. panteonie lud. i taoistycznym;
część mowy zastępująca jakąkolwiek inną część mowy z wyjątkiem czasownika;
złoty podział, podział harmoniczny,
mat., szt. plast. podział odcinka o długości a na odcinki o długości x i ax, które spełniają warunek ;
żargon
[fr.],
argot, slang,
język określonej, zwykle zamkniętej, grupy społ. (nieterytorialnej), zawodowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia