tajności

Encyklopedia PWN

parlament
[fr. < łac.],
naczelny organ przedstawicielski w państwie, pochodzący z wyborów powszechnych, sprawujący głównie funkcję ustawodawczą, kontrolujący działalność rządu i administracji oraz egzekwujący polityczną odpowiedzialność rządu, premiera i ministrów.
sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych, a także w organach samorządowych, partii politycznych i in. organizacji społecznych, przez głosowanie na wysuniętych kandydatów lub ich listy.
kryptonim niem. elektromech. maszyny szyfrującej, skonstruowanej w Centrum Łączności III Rzeszy, mającej zapewnić absolutną tajność nadawanych depesz;

Słownik języka polskiego PWN

tajny
1. «utrzymywany w tajemnicy»
2. «nielegalny»
3. «o pewnych służbach lub ich funkcjonariuszach: działający niejawnie»
4. «głęboko ukryty, nikomu nieznany»
5. «bardzo osobisty, intymny»

• tajnie • tajność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia