tabelaryczną

Encyklopedia PWN

ekon. rodzaj ewidencji stosowanej przez jednostki gospodarcze, mającej na celu liczbowe ujęcie w księgach rachunkowych stanów składników majątkowych (aktywa) i źródeł ich pochodzenia (pasywa) oraz zmian w tych stanach, wynikających z prowadzenia działalności i realizowania operacji gospodarczych, wyrażonych w miernikach naturalnych i pieniężnych.
pomoce naukowe do ustalania i rozwiązywania dat;
errata
[łac.],
spis, najczęściej w postaci tabelarycznej, oraz sprostowanie omyłek zauważonych w wydrukowanej książce; załączana do publikacji w formie wkładki lub wklejki.
linie przecięcia powierzchni kadłuba statku wodnego 3 rodzinami płaszczyzn wzajemnie do siebie prostopadłych;
log. układ tabelaryczny, na którego podstawie określa się zależność log. wartości funkcji zdaniowych od wartości log. ich argumentów;
badanie zbiorowości statystycznej, obejmujące 4 etapy: programowanie, obserwację, przetwarzanie i analizę statystyczną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia