tłumić

Encyklopedia PWN

socjol. zgromadzenie wielu ludzi na przestrzeni dopuszczającej bezpośredni kontakt, związanych przelotnie silną więzią psychiczną, przejawiającą się we wspólnym spontanicznym zachowaniu;
fiz. zmniejszanie się amplitudy drgań swobodnych w układzie drgającym (mech., akust., elektr.), wywołane rozpraszaniem energii;
telekom. zmniejszanie się amplitudy sygnału wzdłuż drogi przesyłowej (lub jej elementu składowego);
dekrement tłumienia, logarytmiczny dekrement tłumienia,
wielkość charakteryzująca zanikanie drgań swobodnych (z upływem czasu) w układzie drgającym (mechanicznym, akustycznym, elektrycznnym) w wyniku stopniowego rozpraszania energii;
selektywność
[łac.],
telekom. zdolność układu elektr. do wyodrębniania sygnału użytecznego spośród innych sygnałów (o częst. różnych od częst. sygnału użytecznego);
fale elektromagnetyczne dł. od 0,1 mm do 100 km (częst. od 3000 GHz do 3 kHz).
mikrofale
[gr.-niem.],
fale radiowe o częstotliwości od 300 MHz do 3 THz (długość od 1 m do 0,1 mm);
dziedzina badań struktury i właściwości materii obejmująca metody, w których wykorzystuje się fale akustyczne o różnych zakresach częst.: dźwiękowe, ultra- i hiperdźwiękowe (od kilku Hz do 1012 Hz);
Dobrolubow Nikołaj A., ur. 5 II 1836, Niżni Nowogród, zm. 29 XI 1861, Petersburg,
ros. myśliciel, publicysta i krytyk literacki;
Imeretynski Aleksandr K., książę Bagration, ur. 5 I 1837, Rosja, zm. 30 XI 1900, Warszawa,
generał ros., pochodził z gruzińskiego rodu król.; brał udział w tłumieniu powstania styczniowego 1863–64;
Metternich Klemens Lothar Wenzel von Wymowa, K.L.W. von Metternich-Winneburg Wymowa, książę, ur. 15 V 1773, Koblencja, zm. 11 VI 1859, Wiedeń,
austriacki mąż stanu.
ochlokracja
[gr. óchlos ‘tłum’, ‘motłoch’, krátos ‘władza’, ‘siła’, ‘moc’],
forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez tłum;
Paskiewicz Iwan F., hrabia erywański (od 1828), książę warsz. (od 1832), ur. 19 V 1782, Połtawa, zm. 1 II 1856, Warszawa,
feldmarszałek ros., namiestnik Królestwa Polskiego;
Tyndale
[tındl],
Tindale, William, ur. 1495, Slimbridge? (hrab. Gloucestershire, Anglia), zm. 6 X 1536, Vilvoorde k. Brukseli (Belgia),
ang. pisarz rel.; jeden z gł. przedstawicieli reformacji;
ultradźwięki, naddźwięki,
fiz. fale sprężyste o częstotliwości od 16 kHz (powyżej granicy słyszalności) do 109 Hz (górna granica jest umowna — określona przez techniczne możliwości wytwarzania ultradźwięków jako wiązek fal koherentnych);
Abramowicz Szalom Jaakow, pseud. Mendele Mojcher Sforim, ur. 20 XI 1836, Kopyl k. Mińska, zm. 8 XII 1917, Odessa,
pisarz żydowski, tworzący w języku hebrajskim, później także w jidysz;
powstawanie napięcia lub prądu elektrycznego w ośrodkach przewodzących (metalach, półprzewodnikach, elektrolitach) wywołane przez rozchodzącą się falę sprężystą (ultradźwiękową);
kronika Anny Komneny, córki ces. bizant. Aleksego I Komnena, dotycząca dziejów cesarstwa 1069–1118, a szczególnie czasów panowania jej ojca (1081–1118);

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

tłumić
1. «używając różnych środków, gasić ogień»
2. «zmniejszać siłę lub intensywność czegoś»
3. «przyciszać, głuszyć»
4. «opanowywać jakiś odruch»
5. «hamować, opanowywać coś»
tłum I
1. «bardzo duża liczba ludzi zgromadzonych w jakimś miejscu»
2. lekcew. «masy, motłoch, pospólstwo»
tłum II «mnóstwo»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia