tłumaczyć

Encyklopedia PWN

umowna nazwa zespołów uczonych-tłumaczy pracujących w XII i XIII w. w Toledo w Kastylii;
Cervantes Saavedra
[serwạntes s.]
Miguel de Wymowa, ur. 29 IX 1547(?), Alcalá de Henares, zm. 22 IV 1616, Madryt,
najwybitniejszy pisarz hiszpański; twórca nowożytnej powieści europejskiej, autor słynnego Don Kichota.
przekład literacki, tłumaczenie, translacja:
Andersen
[ạnərsən]
Hans Christian, ur. 2 IV 1805, Odense, zm. 4 VIII 1875, Kopenhaga,
pisarz duński.
Pasternak Boris L., ur. 10 II 1890, Moskwa, zm. 30 V 1960, Pieriediełkino k. Moskwy,
rosyjski poeta, prozaik i tłumacz.
Puszkin Aleksandr S., ur. 6 VI 1799, Moskwa, zm. 10 II 1837, Petersburg,
rosyjski poeta, prozaik i dramatopisarz.
Calderón de la Barca
[kalderọn de la bạrka]
Pedro Wymowa, ur. 17 I 1600, Madryt, zm. 25 V 1681, tamże,
ostatni z wielkich klasyków hiszpańskiego Złotego Wieku, nadworny kapelan i dramaturg króla Filipa IV.
Błaut Sławomir, ur. 17 XII 1930, Lublin, zm. 20 V 2014, Warszawa,
tłumacz, krytyk lit.;
Dante Alighieri
[d. aligiẹri],
ur. między 14 V a 13 VI 1265, Florencja, zm. 13 lub 14 IX 1321, Rawenna,
najwybitniejszy poeta włoski.
Dostojewski Fiodor M., ur. 11 XI 1821, Moskwa, zm. 9 II 1881, Petersburg,
najwybitniejszy powieściopisarz rosyjski.
Euklides, Eukleídēs, żył na przeł. IV i III w. p.n.e.,
grecki matematyk.
Gerard z Cremony, ur. 1114, Cremona, zm. 1187, Toledo,
tłumacz, filozof;
ekon. gwałtowne zmniejszenie się aktywności gospodarczej (produkcji, zatrudnienia, inwestycji).
część literatury rel. związanej z instytucjonalnym życiem rel., zawierająca zapis doktryny lub opis rytuałów (np. mszał); w węższym znaczeniu (pisma święte) — literatura uznana przez daną tradycję rel. za obdarzony duchową mocą autorytet ze względu na jej treść i pochodzenie: objawienie przez Boga, bogów, mityczną lub świętą postać założyciela, proroka.

Słownik języka polskiego PWN

tłumaczyć
1. «wyjaśniać coś komuś»
2. «uzasadniać lub usprawiedliwiać coś»
3. «usprawiedliwiać kogoś»
4. «namawiać do czegoś lub odradzać coś komuś»
5. «przekładać coś z jednego języka na inny»
6. «przedstawiać, objaśniać jakieś treści, obrazy lub zjawiska za pomocą środków właściwych danej dziedzinie»
tłumaczyć się
1. «usprawiedliwiać się»
2. «stanowić uzasadnienie czegoś»
tłumacz «osoba dokonująca przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z jednego języka na inny»
• tłumaczka
tłumaczenie
1. «wyjaśnienie, interpretacja czegoś»
2. «usprawiedliwianie się przed kimś lub uzasadnianie czegoś»
3. «wypowiedź, za pomocą której ktoś usprawiedliwia się przed kimś lub uzasadnia coś»
4. «opracowanie tekstu w innym języku niż oryginał»
5. «tekst przetłumaczony z jednego języka na inny»

• tłumaczeniowy
tłumaczenie maszynowe «tłumaczenie dokonywane za pomocą odpowiednio zaprogramowanego komputera»
tłumacz kabinowy «tłumacz odizolowany w specjalnej kabinie, dokonujący na bieżąco przekładu czyjejś wypowiedzi»
tłumacz przysięgły «osoba uprawniona do wykonywania funkcji tłumacza w sytuacjach oficjalnych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia