tłum

Encyklopedia PWN

socjol. zgromadzenie wielu ludzi na przestrzeni dopuszczającej bezpośredni kontakt, związanych przelotnie silną więzią psychiczną, przejawiającą się we wspólnym spontanicznym zachowaniu;
fiz. zmniejszanie się amplitudy drgań swobodnych w układzie drgającym (mech., akust., elektr.), wywołane rozpraszaniem energii;
telekom. zmniejszanie się amplitudy sygnału wzdłuż drogi przesyłowej (lub jej elementu składowego);
dekrement tłumienia, logarytmiczny dekrement tłumienia,
wielkość charakteryzująca zanikanie drgań swobodnych (z upływem czasu) w układzie drgającym (mechanicznym, akustycznym, elektrycznnym) w wyniku stopniowego rozpraszania energii;
Dobrolubow Nikołaj A., ur. 5 II 1836, Niżni Nowogród, zm. 29 XI 1861, Petersburg,
ros. myśliciel, publicysta i krytyk literacki;
ochlokracja
[gr. óchlos ‘tłum’, ‘motłoch’, krátos ‘władza’, ‘siła’, ‘moc’],
forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez tłum;
selektywność
[łac.],
telekom. zdolność układu elektr. do wyodrębniania sygnału użytecznego spośród innych sygnałów (o częst. różnych od częst. sygnału użytecznego);
Tyndale
[tındl],
Tindale, William, ur. 1495, Slimbridge? (hrab. Gloucestershire, Anglia), zm. 6 X 1536, Vilvoorde k. Brukseli (Belgia),
ang. pisarz rel.; jeden z gł. przedstawicieli reformacji;
fale elektromagnetyczne dł. od 0,1 mm do 100 km (częst. od 3000 GHz do 3 kHz).
mikrofale
[gr.-niem.],
fale radiowe o częstotliwości od 300 MHz do 3 THz (długość od 1 m do 0,1 mm);
dziedzina badań struktury i właściwości materii obejmująca metody, w których wykorzystuje się fale akustyczne o różnych zakresach częst.: dźwiękowe, ultra- i hiperdźwiękowe (od kilku Hz do 1012 Hz);
Tarde
[tard]
Gabriel de, ur. 12 III 1843, Sarlat, zm. 12 V 1904, Paryż,
fr. filozof i socjolog;
Abramowicz Szalom Jaakow, pseud. Mendele Mojcher Sforim, ur. 20 XI 1836, Kopyl k. Mińska, zm. 8 XII 1917, Odessa,
pisarz żydowski, tworzący w języku hebrajskim, później także w jidysz;
kronika Anny Komneny, córki ces. bizant. Aleksego I Komnena, dotycząca dziejów cesarstwa 1069–1118, a szczególnie czasów panowania jej ojca (1081–1118);
Aliszan Ghewont, właśc. Kerowbe Aliszanian, ur. 18 VII 1820, Stambuł, zm. 22 XI 1901, Wenecja,
zachodnioormiański poeta, filolog i historyk;
wydawnictwa zwarte, zawierające utwory różnych kompozytorów, dobrane tematycznie bądź należące do określonego gatunku, okresu lub środowiska; także komplety nagrań dźwiękowych bądź wybór piśmiennictwa z zakresu historii muzyki, utworzone wg wyżej wymienionych kryteriów.
Arrian, Flavius Arrianus, ur. ok. 95 r., zm. ok. 175,
gr. historyk i filozof z Bitynii w Azji Mniejszej;
Aschoff
[ạszof]
Ludwig, ur. 10 I 1866, Berlin, zm. 24 VI 1942, Fryburg Bryzgowijski,
niem. lekarz anatomopatolog;
Asz Szalom, ur. 1 I 1880, Kutno, zm. 10 VII 1957, Londyn,
pisarz żydowski, tworzący w języku jidysz;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

tłum I
1. «bardzo duża liczba ludzi zgromadzonych w jakimś miejscu»
2. lekcew. «masy, motłoch, pospólstwo»
tłum II «mnóstwo»
tłumić
1. «używając różnych środków, gasić ogień»
2. «zmniejszać siłę lub intensywność czegoś»
3. «przyciszać, głuszyć»
4. «opanowywać jakiś odruch»
5. «hamować, opanowywać coś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia