tętnicze

Encyklopedia PWN

aparat służący do pomiarów tętniczego ciśnienia krwi;
sieć dziwna, sieć cudowna,
biol. sieć naczyń włosowatych tętniczych między tętnicami lub naczyń włosowatych żylnych między żyłami.
sinica, cyjanoza,
med. niebieskawe lub niebieskawoszare zabarwienie skóry i błon śluzowych, zależne od wypełnienia splotów podbrodawkowych skóry krwią zawierającą więcej niż 50 g/l odtlenowanej hemoglobiny lub od obecności nieprawidłowych związków hemoglobiny;
med. odsłonięcie nerwowego pnia współczulnego i jego częściowe wycięcie w odcinku lędźwiowym (s. lędźwiowa) lub piersiowym (s. piersiowa);
sympatykolityczne leki, sympatykolityki, sympathicolytica,
leki hamujące aktywność współczulnego układu nerwowego (sympatycznego).
zjawisko polegające na szybkim wygaszeniu działania leku;
lek rozszerzający naczynia krwionośne;
trombofilia
[gr.],
med. wrodzona lub nabyta skłonność do powstawania zakrzepicy żylnej lub tętniczej.
Trzebski Andrzej, ur. 2 II 1928, Warszawa, zm. 5 VII 2017, tamże,
fizjolog, neurofizjolog;
med. metoda leczenia objawowego, zabieg usunięcia z krwiobiegu określonej objętości krwi przez nakłucie dużej żyły;
anatomiczne zniekształcenia serca;
lek stosowany w chorobach układu krążenia;
med. ograniczona martwica tkanek powstająca na skutek nagłego odcięcia dopływu krwi tętniczej do części narządu albo jednoczesnego utrudnienia jej odpływu i dopływu;
med. zespół objawów klinicznych będących następstwem nagle powstałej martwicy części mięśnia sercowego, spowodowanej przerwaniem dopływu krwi do tej części serca przez odpowiednio długi czas;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

niedociśnienie tętnicze «stan chorobliwego obniżenia ciśnienia krwi»
tętnica «naczynie krwionośne prowadzące krew z serca do wszystkich tkanek i narządów ciała»
• tętniczy
krew tętnicza «krew płynąca w tętnicach, mająca barwę jasnoczerwoną, zawierająca dużo tlenu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia