tętnicze

Encyklopedia PWN

częstoskurcz, tachykardia,
znaczne przyspieszenie czynności serca 140–220/min, rodzaj arytmii;
lek obniżający ciśnienie krwi, przez wybiórcze blokowanie kanałów wapniowych błony komórkowej;
farm. środek stosowany w leczeniu uzależnienia od alkoholu etylowego;
zbiorcza nazwa dużej grupy chorób o etiologii wirusowej, których wspólną cechą jest występowanie skazy krwotocznej;
dział kardiologii zajmujący się badaniem warunków przepływu krwi w sercu i dużych naczyniach krwionośnych;
Heymans
[ejmạ̃]
Corneille Jean François, ur. 28 III 1892, Ghent, zm. 18 VII 1968,
fizjolog belgijski;
hipertonia
[gr.],
med. zwiększone napięcie mięśni szkieletowych;
hipoksemia
[gr. hypó ‘pod’, oxýs ‘ostry’, ‘kwaśny’, haíma ‘krew’],
med. niedostateczna zawartość tlenu we krwi tętniczej upośledzająca normalne procesy metaboliczne w tkankach (niedotlenienie).
med. celowe, kontrolowane, odwracalne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w zakresie wartości bezpiecznych dla chorego;
homotransplantacja
[gr.-łac.],
med. przeszczepianie tkanek lub narządów pochodzących od tego samego osobnika;
lek anksjolityczny o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym;
placówka leczn. i nauk.-badawcza, utworzona 1984–89 w Łodzi pod nazwą Szpital „Centrum Zdrowia Matki Polki”;
jesiotrowate, Acipenseridae,
rodzina ryb z rzędu jesiotrokształtnych;
kardiomiopatie
[gr. kardía ‘serce’, páthos ‘cierpienie’],
med. niezapalne choroby mięśnia sercowego, nie będące następstwem choroby wieńcowej, zastawkowej wady serca, nadciśnienia tętniczego, choroby osierdzia;
kontrapulsacja
[łac.],
metoda mech. wspomagania krążenia krwi;
kostne ryby, Teleostomi (Osteichthyes),
dział ryb z nadgromady szczękowców;
fenantrenowy alkaloid opium, o działaniu narkotycznym, w dawkach leczn. działający silnie przeciwbólowo.
muskaryna
[łac.],
farm. alkaloid występujący głównie w niektórych grzybach trujących, np. muchomorze czerwonym, strzępiaku ceglastym;
med. obniżenie ciśnienia tętniczego krwi poniżej 100/60 mm Hg;
med. niedobór tlenu upośledzający lub uniemożliwiający prawidłowy przebieg procesów metabolicznych (hipoksja, hipoksemia);

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

niedociśnienie tętnicze «stan chorobliwego obniżenia ciśnienia krwi»
tętnica «naczynie krwionośne prowadzące krew z serca do wszystkich tkanek i narządów ciała»
• tętniczy
krew tętnicza «krew płynąca w tętnicach, mająca barwę jasnoczerwoną, zawierająca dużo tlenu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia