tętnicze

Encyklopedia PWN

związki chemiczne azotu z tlenem;
baroreceptory
[gr.-łac.],
presoreceptory,
receptory wrażliwe na rozciąganie ścian naczyń krwionośnych spowodowane nagłym wzrostem tętniczego ciśnienia krwi;
bezdech senny, obturacyjny bezdech podczas snu,
med. najczęstszy zespół chorobowy związany z zaburzeniami oddychania podczas snu;
Cushinga zespół
[z. kuszıŋa],
przewlekła choroba wywołana nadczynnością kory nadnerczy;
schorzenia związane z ujemnymi skutkami życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji;
hormon tkankowy, amina katecholowa;
erekcja
[łac.],
wzwód,
fizjol. zwiększenie objętości i usztywnienie prącia, łechtaczki, brodawki sutkowej wskutek zwiększonego dopływu i zmniejszonego odpływu krwi;
med. porażenie zwojów autonomicznych i uniemożliwienie przewodzenia impulsów nerwowych z włókien przedzwojowych do pozazwojowych;
hipotensja
[gr.-łac.],
med. obniżenie ciśnienia krwi poniżej granic normy; → podciśnienie tętnicze.
hipotermia
[gr. hypó ‘pod’, thérmē ‘ciepło’],
stan obniżonej temperatury ciała organizmu stałocieplnego;
interoreceptory
[łac.],
interoceptory,
receptory pobudzane przez zmiany wewn. środowiska organizmu, położone w ścianach narządów wewn., w sercu, naczyniach krwionośnych (np. baroreceptory reagujące na zmiany ciśnienia krwi w tętnicach);
Januszewicz Włodzimierz, ur. 30 XI 1927, Popielany,
lekarz internista, kardiolog;
kardiologia interwencyjna, kardiologia inwazyjna,
dział kardiologii zajmujący się leczeniem chorób serca metodami zabiegowymi, niechirurgicznymi;
kawa
[tur. < arab.],
powszechnie znana używka (w postaci naparu), uzyskiwana z nasion krzewów lub drzew z rodzaju kawowiec (Coffea) uprawianych w strefie międzyzwrotnikowej, głównie Afryki i Ameryki Południowej
limbiczny układ, układ rąbkowy,
fizjol. zespół struktur mózgowych stanowiących anatomiczne podłoże czynności popędowo-emocjonalnych;
miażdżyca, arterioskleroza, ateroskleroza,
med. przewlekła choroba dużych i średnich tętnic, której gł. cechą są złożone zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w błonie wewn. tych naczyń;
med. nieprzerwane śledzenie na ekranie monitora i rejestracja wielkości charakteryzujących najważniejsze funkcje życiowe podczas operacji (np. ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość oddychania, stężenie tlenu we krwi).
anat. parzysty gruczoł dokrewny (wewnątrzwydzielnicze gruczoły) położony w sąsiedztwie nerek, wytwarzający hormony regulujące metabolizm i uczestniczące w utrzymaniu homeostazy;
farm. mieszanka zawierająca wyciągi z kozłka lekarskiego i głogu;
lek z grupy antagonistów kanału wapniowego, pochodna 1,4-dihydropirydyny;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

niedociśnienie tętnicze «stan chorobliwego obniżenia ciśnienia krwi»
tętnica «naczynie krwionośne prowadzące krew z serca do wszystkich tkanek i narządów ciała»
• tętniczy
krew tętnicza «krew płynąca w tętnicach, mająca barwę jasnoczerwoną, zawierająca dużo tlenu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia