tętnicze

Encyklopedia PWN

podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi powyżej granic normy stosownej dla wieku;
med. stan, w którym ciśnienie tętnicze jest mniejsze od prawidłowego (czyli poniżej 100/60 mm Hg);
tętniczy przewód, przewód Botalla,
krótkie, szerokie naczynie krwionośne u płodu ssaków, łączące tętnicę płucną z aortą i odprowadzające większość krwi bezpośrednio z prawej komory serca do aorty, z pominięciem obiegu płucnego;
fizjol. ciśnienie występujące w sercu i naczyniach krwionośnych;
hipotensyjne leki, leki hipotoniczne, leki przeciwnadciśnieniowe,
duża grupa środków farmakologicznych obniżających ciśnienie tętnicze krwi;
anat. umiejscowiona w korze nerki część filtracyjna nefronu, w której rozpoczyna się proces tworzenia moczu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia