sztywne

Encyklopedia PWN

spełniające działanie, działanie konsumacyjne,
biol. ostatnie ogniwo działania popędowego (popęd), redukujące je;
system poglądów ideologicznych i sposób władania partią i państwem komunistycznym, ukształtowany w okresie, gdy WKP(b) (Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego) i ZSRR rządził po dyktatorsku J. Stalin i jego zausznicy; narzucany jako wzorzec ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego innym partiom i państwom komunistycznym do naśladowania.
żegl. element mech. samosteru jachtu żaglowego — sztywny płat sprzężony z urządzeniem sterowym;
fiz. zespół niezależnych zmiennych koniecznych i wystarczających do opisu stanu układu fiz. w dowolnej chwili;
strelicja, strzelica, Strelitzia,
rodzaj roślin z rodziny strelicjowatych (Strelitziaceae, wydzielonej z bananowatych) obejmujący kilka gat. bylin występujących w południowej Afryce;
biochem. budowa chem. i przestrzenna białek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia