sztywne

Encyklopedia PWN

Prokrust, Prokroústēs, Damástēs, Polypḗmōn,
mit. gr. rozbójnik mieszkający przy drodze z Aten do Megary, którego zabił powracający do ojczyzny Tezeusz;
mech. N-wymiarowa przestrzeń, której punkty są wyznaczone przez podanie wszystkich N współrzędnych uogólnionych danego układu mech.;
psychoterapia
[gr. psychḗ ‘dusza’, therapeía ‘leczenie’],
specjalistyczne metody oddziaływania psychol., które prowadzą do trwałej zmiany w funkcjonowaniu ludzi wykazujących zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania o charakterze psychogennym, np. nerwicowe i psychosomatyczne, osobowości, a także uzależnienia.
rama, konstrukcja ramowa, ramownica,
bud. konstrukcja utworzona z prętów (najczęściej prostoliniowych) połączonych w tzw. węzłach oraz z podłożem (lub inną podporą) w sposób sztywny lub przegubowo;
rotator
[łac.],
fiz. bryła sztywna obracająca się wokół nieruchomego punktu, zwanego środkiem rotatora (bąk, żyroskop).
stan, w którym wszystkie punkty materialne układu mech. znajdują się w spoczynku względem rozpatrywanego układu odniesienia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia