szpik czerwony

Encyklopedia PWN

tkanka krwiotwórcza wypełniająca jamy szpikowe kości;
biol. zespół tkanek i narządów wytwarzających krwinki, występujący u zwierząt mających układ krwionośny;
Addisona–Biermera choroba, dawniej zwana niedokrwistością złośliwą,
choroba spowodowana niedoborem witaminy B12 (kobalaminy);
przewlekła choroba układowa, zespół mieloproliferacyjny dotyczący klonalnego rozrostu wszystkich trzech układów komórkowych szpiku: czerwonokrwinkowego, granulocytowego i płytkotwórczego;
erytrocyty
[gr.],
krwinki czerwone, czerwone ciałka krwi,
komórki krwi kręgowców zawierające barwnik oddechowy hemoglobinę.
erytropoeza
[gr.],
proces powstawania i różnicowania się erytrocytów (krwinek czerwonych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia