szorstkimi

Encyklopedia PWN

prosionek szorstki, Porcellio scaber,
skorupiak z rzędu równonogów;
siateczka śródplazmatyczna, siateczka wewnątrzplazmatyczna, retikulum endoplazmatyczne,
biol. sieć obłonionych, spłaszczonych cystern i kanalików, występująca w cytoplazmie komórek eukariotycznych;
rybosomy
[łac.-gr.],
biol. organelle występujące w komórkach pro- i eukariotycznych, zbudowane z białek i rybosomowych kwasów rybonukleinowych (rRNA), służące do syntezy łańcuchów polipeptydowych, z których są zbudowane białka;
rzodkiew, Raphanus,
rodzaj z rodziny kapustowatych (krzyżowych);
słonecznik, Helianthus,
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych), z podrodziny astrowych (rurkokwiatowych);
stornia, flądra, Platichthys flesus,
ryba mor. z rodziny flądrowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia