szop pracz

Encyklopedia PWN

szop pracz, Procyon lotor,
ssak drapieżny, przedstawiciel rodziny szopowatych;
Nearktyka
[gr. néos ‘nowy’, árktos ‘północ’],
kraina nearktyczna,
lądowy obszar zoogeogr., amer. część krainy holarktycznej, obejmująca Amerykę Północną wraz z Grenlandią i wyżyny meksykańskie Ameryki Środkowej.
szopowate, Procyonidae,
rodzina ssaków drapieżnych;
park narodowy o pow. 8074 ha, w tym pod ścisłą ochroną 682 ha (2008), zał. 2001 przy ujściu Warty do Odry;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia