szkoła naturalna

Encyklopedia PWN

zespół pisarzy ros., reprezentujących wczesną formę ros. realizmu wywodzącą się z prozy obyczajowej lat 30. XIX w., twórczości N. Gogola oraz pozostającą pod wpływem nauk przyr.;
kierunek badań ekonomicznych, zwany też szkołą sztokholmską, zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. przez szwedzkich ekonomistów;
szkoła i pierwszy system nauki ekonomii wyjaśniający istotę i zasady działania obiektywnych praw ekonomicznych.
grono filozofów nauki działających w Erlangen w RFN, dążących do unifikacji nauk;
kierunek filoz. zapoczątkowany przez Th. Reida,
typ szkoły alternatywnej, realizującej poglądy pedagogiczne i założenia ruchu nowego wychowania według koncepcji M. Montessori, pozostawiającej dziecku pełną swobodę w rozwijaniu spontanicznej aktywności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia