szeryfowe

Encyklopedia PWN

każde pismo (zbiór znaków graficznych) utrwalone na nośniku pisma stosowanym w poligrafii do składania tekstów, np. na czcionkach, matrycach (linotypowych, monotypowych i in.), fotomatrycach czy też w postaci fontów komputerowych.
courier
[kụriər; ang.],
courier typewriter,
krój pisma maszyn do pisania, wzorowany na antykwie linearnej szeryfowej;
potoczne określenie antykwy linearnej szeryfowej (pismo drukarskie);
krój pisma drukarskiego, szeryfowa antykwa linearna o regularnej geometrii liter;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia