szeregiem Fouriera

Encyklopedia PWN

mat. szereg trygonometryczny postaci:
mat. szereg postaci , gdzie współczynniki an, bn są liczbami rzeczywistymi;
Fourier
[furjẹ]
Jean Baptiste Joseph Wymowa, baron, ur. 21 III 1768, Auxerre, zm. 16 V 1830, Paryż,
francuski fizyk i matematyk;
mat. szeregi postaci , gdzie {fn} jest ortogonalnym układem funkcji (funkcje ortogonalne), np. na odcinku (a, b), a {an} jest ciągiem liczb rzeczywistych albo zespolonych;
mat. przedstawienie danej funkcji f — o wartościach rzeczywistych bądź zespolonych, lub ogólniej, o wartościach z przestrzeni wektorowej unormowanej (przestrzeń unormowana), np. n-wymiarowej przestrzeni kartezjańskiej, przestrzeni Banacha, przestrzeni Hilberta — w postaci sumy szeregu funkcyjnego (szereg): f(x) = , gdzie an są współczynnikami, fn zaś funkcjami, na ogół prostszej natury niż sama funkcja f;
widmo sygnału, widmo przebiegu wielkości,
rozkład wartości określonej wielkości fizycznej charakteryzującej sygnał w zależności od jego częstotliwości;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia