szczególne

Encyklopedia PWN

sądy powołane do orzekania w określonej, specjalnej kategorii spraw lub kategorii osób (np. wojskowe);
pierwsza w Polsce (4. w Europie) wyższa szkoła leśna;
fiz. teoria względności sformułowana 1905 przez A. Einsteina; współczesna teoria czasu i przestrzeni, nieuwzględniająca wpływu grawitacji.
pogląd mówiący, że stan każdego izolowanego układu fiz. w chwilach późniejszych jest jednoznacznie określony przez tzw. dane początkowe, tj. stan układu w chwili początkowej;
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia