szczawiowa

Encyklopedia PWN

związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
dekarboksylowanie, dekarboksylacja,
chem. reakcja polegająca najczęściej na termicznej eliminacji grup karboksylowych z cząsteczek kwasów karboksylowych, ich soli lub estrów, przebiegająca z wydzieleniem ditlenku węgla lub węglanów:
glioksal, diformyl, aldehyd szczawiowy, etanodial, OHC–CHO,
związek organiczny, najprostszy dialdehyd, żółta ciecz;
med. zbity złóg utworzony gł. ze związków mineralnych występujący w przewodach, narządach jamistych i torbielach;
mrówkowy kwas, kwas metanowy,
związek organiczny, najprostszy kwas karboksylowy; ;
liczne drobne złogi soli kwasu moczowego, szczawiowego lub fosforowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia