szafkowa

Encyklopedia PWN

pomieszczenie do przechowywania różnych produktów w temperaturze niższej od otoczenia, w celu zahamowania procesów bakteryjnych, biochem., chemicznych;
urządzenie do obniżania (lub utrzymania na stałym poziomie) temperatury materii zawartej w przestrzeni wyodrębnionej z otoczenia obudową izolacyjną;
meble
[fr. meuble < łac. mobilis ‘ruchomy’],
sprzęty, zazwyczaj przenośne, służące do urządzania wnętrz.
wylęgowy aparat, inkubator drobiarski,
zootechn. urządzenie do sztucznego wylęgu piskląt drobiu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia