szachownicowy

Encyklopedia PWN

urbanistyka
[łac. urbanus ‘miejski’],
umiejętność budowy miast i kierowania ich rozwojem.
boskiet
[fr. bosquet < wł. boschetto ‘lasek’],
zwarty masyw drzew i krzewów o geom. zarysie, ujęty strzyżonymi zwykle ścianami;
Lizbona, Lisboa,
stolica Portugalii, na pr. brzegu estuarium Tagu, ok. 15 km od O. Atlantyckiego;
lokacja
[łac.],
termin oznaczający w XII–XIV w. założenie nowej wsi lub miasta, z czasem także przekształcenie już istniejącej osady przez regulację przestrzenną i wyodrębnienie prawne, zazwyczaj na podstawie nowego prawa osadniczego, zwanego prawem niemieckim.
miasto wojewódzkie (województwo łódzkie), na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na wododziale Wisły i Odry; powiat grodzki, siedziba powiatu łódzkiego wschodniego.
Montauban
[mątobạ̃],
m. w południowo-zachodniej Francji, w regionie Oksytania, nad rz. Tarn;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia