systemy mieszane

Encyklopedia PWN

wielorasowa i wieloetniczna społeczność Republiki Gujany, byłej kolonii brytyjskiej, a niepodległego państwa od 1966, o synkretycznej kulturze brytyjsko-afrykańsko-azjatyckiej;
Gumplowicz Ludwik, ur. 9 III 1838, Kraków, zm. 19 VIII 1909, Graz,
polski socjolog i prawnik.
zabezpieczenie wyrobisk górniczych przed skutkami działania ciśnienia w skale poddanej eksploatacji (m.in. przed zawaleniem stropu, opadaniem skał, zaciekaniem wyrobisk), niekiedy przed przedostaniem się do nich wody lub ognia;
kultywatorowanie, drapaczowanie,
zabieg uprawowy w systemie uprawy płużnej wykonywany za pomocą kultywatorów;
bot. system rozgałęzień pędów zakończonych kwiatami, w którym można wyróżnić oś k., pędy boczne oraz liście przykwiatowe;
m. powiatowe w województwie małopolskim, na pograniczu Pogórza Wielickiego i Pogórza Wiśnickiego, w dolinie Raby i jej lewego dopływu Bysinki.
ocean, ocean światowy, wszechocean,
hydrol. słona powłoka wodna kuli ziemskiej, główna część hydrosfery, obejmująca ogół oceanów i mórz;
roln. podstawowy zabieg w systemie uprawy płużnej roli, wykonywany za pomocą pługa odkładnicowego;
Partia Pracy, Labour Party,
brytyjska socjaldemokr. partia polityczna.
kultury rodzimej ludności Ameryki, rozwijające się od czasów zasiedlenia tej części świata przez przybyszów z Azji (co, jak sądzi obecnie większość badaczy, nastąpiło między 60 a 40 tysięcy lat temu) do przełomu XV i XVI w., kiedy Europejczycy odkryli i podbili te ziemie.
zjawisko kryminalne występujące pod wieloma postaciami w skali międzynarodowej i krajowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym jednego, pojedynczego przestępstwa.
sabir
[hiszp. saber ‘wiedzieć’],
język mieszany o uproszczonym systemie językowym i ubogim słownictwie, powstały w wyniku kontaktów, gł. handl., kilku różnojęzycznych społeczności;
smarne środki, pot. smary,
materiały służące do smarowania powierzchni trących, zaliczane do materiałów konstrukcyjnych.
gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia