systemy mieszane

Encyklopedia PWN

Pensylwania, Pennsylvania Wymowa,
stan we wschodniej części USA, między ujściowym odcinkiem rz. Delaware a południowym brzegiem jez. Erie;
Quebec
[kuıbẹk] Wymowa,
fr. Province du Québec, ang. Province of Quebec,
prow. we wschodniej Kanadzie;
Skandynawski, Półwysep, szwedz. Skandinaviska halvön, norw. Den skandinaviske halvøy, fiń. Skandinavian niemimaa,
największy półwysep Europy, między morzami: Norweskim, Północnym, Bałtyckim i Barentsa;
fiz. przemiana fazowa pierwszego rodzaju (przemiana fazowa) polegająca na przechodzeniu substancji ze stanu gazowego w ciekły (zwana często kondensacją);
Szkocja, Scotland,
część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
Tennessee
[tẹnəsi:] Wymowa,
stan w południowo-wschodniej części USA, między Appalachami na wschodzie a rz. Missisipi na zachodzie;
politol. ogólna nazwa teorii, propagowanych głównie na Zachodzie, zakładających stopniowe upodabnianie się społeczeństw kapitalistycznego i komunistycznego, którego wynikiem miał być trzeci, pośredni typ ustroju społeczno-ekonomicznego i politycznego; za przejawy procesu konwergencji uznawano podobieństwa między tymi społeczeństwami w zakresie: upowszechniania planowania gospodarczego oraz naukowych metod i technik produkcji i zarządzania, poziomów rozwoju gospodarczego, stylów życia, postępującej dezideologizacji.
Ural, Urạł,
góry w Rosji, między Zat. Bajdaracką (M. Karskie) na północy a środkowym biegiem rz. Ural na południu;
Vermont
[rmọnt] Wymowa,
stan w północno-wschodniej części USA, w regionie Nowa Anglia;
system obrony na przewidywanym obszarze natarcia (desantu) przeciwnika z rozmieszczonymi wg określonego schematu licznymi grupami min
alokacja
[łac. ad ‘do’, locatio ‘umieszczenie’],
ekon. przyporządkowanie zasobów czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) do gałęzi produkcji i przedsiębiorstw, dóbr konsumpcyjnych do gospodarstw domowych, dochodów do podmiotów gospodarczych;
Amazonia, portug. Amazônia, hiszp. Amazonía,
region w północnej części Ameryki Południowej, między Andami a Oceanem Atlantyckim.
Bank Meksyku, Banco de México,
meksykański bank centralny, założony 1925, z siedzibą w Meksyku;
ludność zamieszkująca Bengal (zachodni Bangladesz oraz Bengal Zachodni w Indiach), nieliczni w Nepalu;
orientacja doktrynalna i polityczna przyjęta w połowie lat 70. XX w. przez niektóre partie komunistyczne Europy Zachodniej (Włoską Partię Komunistyczną, KP Hiszpanii, KP Wielkiej Brytanii, KP Belgii) oraz pozaeuropejskie (KP Japonii, KP Meksyku).
psychologia fenomenologiczna badająca różne odmiany intencjonalności.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia