systemie mitycznym

Encyklopedia PWN

Z uwagi na wielorakie zróżnicowanie ludności imperium azteckiego, o jej wspólnej religii można mówić jedynie w dużym uproszczeniu. Jednak wpływ dziedzictwa mezoamer., jak również pokrewieństwo kulturowe między grupami etnicznymi należącymi do rodziny ludów Nahua, unifikowały rozmaitość mitów, wierzeń, rytuałów, instytucji rel. i form kultu. Wynikające stąd podobieństwa pozwalają traktować umownie religię aztecką jako pewną całość, będącą hist. mutacją wcześniejszych wierzeń i kultów.
Beowulf
[bẹıəuulf] Wymowa,
jeden z najstarszych zabytków poezji staroangielskiej;
przedmiot kultowy u większości plemion austral., wykonany z drewna (zachodnia Australia) lub kamienia (środkowa Australia), o spłaszczonym, wydłużonym, elipsoidalnym kształcie, dł. 10–50 cm, zwykle malowany ochrą, a niekiedy ludzką krwią i zdobiony rytem lub rysunkiem przedstawiającym konkretną sytuację mityczną;
desakralizacja
[łac. de ‘od’, sacer ‘święty’],
religiozn. przeciwieństwo sakralizacji (konsekracji), zmiana statusu przedmiotów, osób, istot, zjawisk lub idei przez przeniesienie ich ze sfery sacrum do sfery profanum.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia