systemem funkcyjnym

Encyklopedia PWN

enharmonia
[gr. enarmónios ‘zgadzający się’, ‘zestrojony’],
muz. różne nazwy i postacie zapisu dźwięku o tej samej wysokości, możliwe w systemie równomiernie temperowanym (dźwiękowy system);
Gödel Kurt Wymowa, ur. 28 IV 1906, Brno, zm. 14 I 1978, Princeton,
austriacki matematyk i logik.
kadencja
[łac.],
muz.:
muzyka
[łac. < gr.],
muz. sztuka, której tworzywem są percypowane przez ludzi dźwięki, wytwarzane przez nich głosem i/lub za pomocą instrumentów muzycznych;
kategoria ekonomiczno-prawna, oznaczająca w sensie prawnym wszystkie należności za pracę, które przysługują pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy; nie są płacą dochody z pracy uzyskiwane na podstawie innych umów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia