system proporcjonalny

Encyklopedia PWN

Kneset
[hebr., ‘zgromadzenie’],
parlament izraelski;
ekon. suma nakładów przedsiębiorstwa na działalność gospodarczą, wyrażona w formie pieniężnej i liczona w określonej jednostce czasu.
Liberalni Demokraci, Liberalna Partia Demokratyczna, Liberal Democrats, Liberal Democratic Party,
bryt. partia polit.;
dziedzina elektroniki realizowana przez przyrządy o wymiarach rzędu nanometrów;
Partia Socjaldemokratyczna, Social Democratic Party (SDP),
bryt. partia polit.;
przyrząd pokładowy do pomiaru rzeczywistej wysokości lotu statku powietrznego (zazwyczaj w zakresie 0–1500 m);
Shi Huangdi, Szy Huang-ti, ur. ok. 260 r. p.n.e., zm. 210 r. p.n.e.,
cesarz chiński z dynastii Qin, panował 221–210 p.n.e.
Szkocja, Scotland,
część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
termowizja
[gr.-łac.],
termografia, obrazowanie termalne,
dziedzina techniki zajmująca się detekcją i wizualizacją promieniowania podczerwonego (rzadziej mikrofal) emitowanego przez obiekty.
transport
[łac.],
zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków; obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności konieczne do osiągnięcia tego celu, tj. czynności ładunkowe (załadunek, wyładunek, przeładunek) oraz czynności manipulacyjne (np. opłaty); także dział gospodarki świadczący usługi polegające na przemieszczaniu osób i ładunków; t. bywają też nazywane zespół osób lub partia przemieszczanych ładunków.
waga
[niem.],
techn. przyrząd pomiarowy do wyznaczania masy ciała (ładunku) przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji.

Słownik języka polskiego PWN

proporcjonalny system wyborczy «system wyborczy, w którym uczestniczące w wyborach partie otrzymują w parlamencie liczbę mandatów ściśle powiązanych z liczbą głosów złożonych na nie w okręgach wyborczych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia