synoptycznymi

Encyklopedia PWN

trzy najstarsze Ewangelie (Mateusza, Marka i Łukasza), które ze względu na podobieństwa treści i formy są często wydawane w celach nauk. łącznie w postaci synopsy.
dział meteorologii obejmujący badania procesów atmosferycznych związanych z pogodą i jej przewidywaniem.
mapa pogody, mapa synoptyczna,
mapa konturowa danego obszaru obrazująca stan atmosfery na powierzchni Ziemi (mapa pogody powierzchniowa) lub na powierzchniach położonych na różnych wysokościach w atmosferze (mapa pogody górna).
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
Ewangelia
[gr. euaggélion ‘dobra nowina’]:
meteorologia
[gr. metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o atmosferze ziemskiej oraz zjawiskach i procesach w niej zachodzących;
przewidywanie stanu atmosfery i związanych z nim zjawisk meteorologicznych dotyczących określonego obszaru i przedziału czasu.
atmosferyczna sytuacja, sytuacja synoptyczna,
przestrzenny rozkład parametrów termodynamicznych i hydrodynamicznych oraz elementów pogody określających stan atmosfery ziemskiej;
Bartnicki Roman, ur. 28 II 1943, Rządza k. Mińska Mazowieckiego,
teolog biblista, ksiądz;
Bjerknes
[bjạ̈rknes]
Jakob Aall Bonnevie Wymowa, ur. 2 XI 1897, Sztokholm, zm. 7 VI 1975, Los Angeles,
syn Vilhelma Frimana Korena, meteorolog norweski
Fitzroy
[fıtsrọı]
Robert, ur. 5 V 1805, Ampton Hall (hrab. Suffolk), zm. 30 IV 1865, Norwood (hrab. Surrey),
bryt. hydrograf i meteorolog, oficer marynarki brytyjskiej;
Jezus Chrystus
[gr. Iēsoús < hebr. Yě(hô)šû‘a ‘Jahwe zbawieniem’, skrócone do Yěšû‘],
Jezus z Nazaretu, ur. między 8 a 7 r. p.n.e., zm. 7 IV 30(?) r. n.e.,
założyciel i centralna postać chrześcijaństwa, które uważa go zarazem za człowieka i wcielonego Syna Bożego.
Kudasiewicz Józef, ur. 23 VIII 1926, Kije (woj. kieleckie), zm. 16 XI 2012, Starachowice,
biblista, kapłan diecezji kieleckiej;
Łukasza Ewangelia, Ewangelia według św. Łukasza,
trzecia Ewangelia kanoniczna.
pożegnalna wieczerza paschalna Jezusa z uczniami;
stan atmosfery w danym miejscu i czasie, określony zespołem elementów i zjawisk meteorologicznych, do których należą: temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość, kierunek i porywistość wiatru, zachmurzenie oraz wielkość i rodzaj opadu;
przekład literacki, tłumaczenie, translacja:
Przemienienie Pańskie, Przemienienie Chrystusa,
wydarzenie z życia Jezusa, opisane w 3 Ewangeliach synoptycznych;

Słownik języka polskiego PWN

synoptyczny
1. «umożliwiający porównanie, dający pogląd na wszystkie części złożonej całości»
2. «związany z prognozowaniem pogody»
ewangelie synoptyczne «trzy ewangelie: według Mateusza, Marka i Łukasza, podobne do siebie pod względem doboru opisywanych wydarzeń i formy literackiej»
mapa pogody, mapa synoptyczna «mapa, na którą nanosi się wyniki obserwacji meteorologicznych dokonanych na danym obszarze w określonym czasie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia