symptom

Encyklopedia PWN

symptom
[gr. sýmptōma ‘przypadek’],
objaw,
med. zjawisko poddające się ocenie lekarskiej i stanowiące podstawę do wnioskowania o czynnościach ustroju, jego narządów i tkanek;
doradczy system, system ekspercki, system ekspertowy,
inform. oprogramowanie wraz z bazą danych wspomagające człowieka w wyciąganiu wniosków w sytuacji, gdy posiadana wiedza nie pozwala na jednoznaczną i całkowicie pewną decyzję,
kierunek w nauce o literaturze i w krytyce lit. wykrystalizowany pod wpływem psychoanalizy.
bioenergetyka
[gr. bíos ‘życie’, energētikós ‘aktywny’],
psychol. forma psychoterapii, w której zainteresowaniem obdarza się zarówno funkcjonowanie umysłu, jak i procesy cielesne, energ.;
Eliot
[ẹliət]
Thomas Stearns Wymowa, ur. 26 IX 1888, Saint Louis (stan Missouri), zm. 4 I 1965, Londyn,
anglo-amerykański poeta, dramatopisarz i krytyk literacki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia