symetryczne potworkowate

Encyklopedia PWN

med. bliźnięta lub potworki zrośnięte różnymi częściami ciała, powstające wskutek zaburzeń rozwojowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia