symetryczna

Encyklopedia PWN

mat., log. relacja, dla której w danym zbiorze dowolne elementy x, y spełniają warunek: jeśli xRy, to yRx;
mat. dla zbiorów A i B — zbiór tych wszystkich elementów, które należą do jednego i tylko jednego z tych zbiorów (do A albo do B).
mat. funkcje 2 lub więcej zmiennych, które nie zmieniają swej wartości przy dowolnym przestawieniu (permutacji) zmiennych;
przekształcenie symetryczne, operacja symetrii,
operacja przekształcająca figurę geom. w nową figurę, która jest nieodróżnialna od wyjściowej;
antena
[łac. antenna ‘reja’],
urządzenie do wysyłania (antena nadawcza) lub (i) odbierania (antena odbiorcza) fal elektromagnetycznych (radiowych), stanowiące część składową każdego systemu radiokomunikacyjnego.
prawidłowe powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod względem fiz. i geom. części kryształu (ścian, krawędzi, płaszczyzn sieciowych, atomów, cząsteczek, komórek elementarnych itp.).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia